Najnovije vesti

Potpisan ugovor između DCT i Fakulteta inženjerskih nauka

Danas je potpisan ugovor između Data Cloud Technology i Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu kojim se reguliše saradnja u oblasti stručne prakse i studijskih programa.

Na taj način će studenti FIN-a teorijska znanja stečena na fakultetu upotpuniti praktičnim iskustvom u data centru.

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs