Par reči o nama

DATA CLOUD TECHNOLOGY DOO

Vlada Republike Srbije je odlukom 05 Broj: 023-10614/2020 od 17. decembra 2020. godine osnovala privredno društvo "DATA CLOUD TECHNOLOGY" d.o.o. Kragujevac, radi pružanja usluga informacionog društva u uslovima slobodnog tržišta i principima jednakosti privrednih subjekata na tržištu.

Vlada je osnivač i jedini član privrednog društva "DATA CLOUD TECHNOLOGY" d.o.o. Kragujevac.

"DATA CLOUD TECHNOLOGY" d.o.o. Kragujevac posluje u prostoru Državnog Data centra u Kragujevcu koji je namenjen komercijalnim korisnicima.

VIZIJA

Naša vizija je da slušamo naše postojeće i buduće korisnike kako bi im omogućili da se bave svojim primarnim poslom, a da budu potpuno sigurni da će njihovi podaci kod nas biti bezbedni i uvek pristupačni.

MISIJA

Naša misija je da pružimo vrhunsku uslugu po pristupačnim cenama u najvećem Data centru u Srbiji.

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs