Najnovije vesti

Moderne tehnologije ne poznaju granice

Data Cloud Technology je obezbedila svoje organizacione i kadrovske kapacitete, a zatim, pre nešto manje od godinu dana, počela da pruža usluge velikom broju komercijalnih klijenata. Interesovanje za usluge DCT-a izraženo je među kompanijama koje imaju najveću reputaciju na svetskom nivou.

Generalni direktor Danilo Savić kaže da je najveći optimista, jer IKT sektor u Srbiji beleži značajan rast. Planiranje je jedan od najvećih izazova u ovoj oblasti, ali stručnjaci DCT-a su spremni da preuzmu svoj deo odgovornosti u velikom poslu koji je uspešno započet i koji treba da se završi na isti način.

Vlada Republike Srbije osnovala je 17. decembra prošle godine kompaniju Data Cloud Technology. Sa kakvim postignutim rezultatima ste proslavili prvi rođendan?

Određenu dinamiku implementacije i razvoja diktira složenost sistema najsavremenijeg objekta ovog tipa u regionu. Tokom prve godine rada formirali smo tim stručnjaka koji je spreman da odgovori na izazove koje postavlja menadžment ovakvog objekta, izvršena je standardizacija u skladu sa najvišim međunarodno utvrđenim kriterijumima i uspešno testirani svi bezbednosni i zaštitni podsistemi.

Pored inicijalno uspostavljene saradnje sa IBM-om i Huawei-jem, najbolji primer je Memorandum o razumevanju potpisan sa Oracle-om za uspostavljanje Oracle Cloud-a u našem Centru, a uskoro očekujemo i potpisivanje ugovora. Činjenica da su giganti svetske IKT industrije, kao što su Oracle, IBM i Huawei, odlučili da sarađuju sa nama pokazuje da smo na dobrom putu i ​​najbolja je preporuka za DCT.

Na nedavno održanim sajamskim događajima u Dubaiju (DUBAI EXPO i GITEX) uspostavili smo kontakte sa vodećim kompanijama u IKT sektoru, tako da u narednom periodu očekujemo i povećanje broja stranih klijenata.


Može li se reći da je Centar po tehnologiji i bezbednosnim standardima među najmodernijim u regionu?

Po tehničkim i bezbednosnim standardima, naš Centar je najsavremeniji u regionu i jedini koji obezbeđuje 2N redundantnost svih komponenti sistema: napajanja i hlađenja IT opreme, kao i telekomunikacionih veza. Centar je projektovan u skladu sa Tier 4 standardom, a usluge koje pružamo zadovoljavaju standard bezbednosti ISO 27001 i standard kvaliteta ISO 9001. Kada smo osnivali Data centar, imali smo u vidu da se ovde nalazi ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije. U tom smislu, prvenstveno smo orijentisani na najviše tehničke i bezbednosne standarde. Takav pristup je prihvatljiv samo ako se ima u vidu da se u Centru nalaze podaci i oprema najvažnijih državnih institucija. Potencijalni komercijalni korisnici takođe impliciraju da su navedeni standardi ispunjeni jer je to preduslov za bilo kakvu saradnju u ovom vremenu digitalizacije.


Koje strane i domaće kompanije imaju potpisane ugovore o korišćenju Data centra? Ima li razloga za razmatranje proširenja njenih kapaciteta u budućnosti?

Usluge Centra koriste klijenti iz nekoliko različitih delatnosti. Pored pomenutih međunarodnih ICT giganta (IBM, Huawei, Oracle i IngramMicro), stekli smo poverenje i kompanija iz oblasti telekomunikacija. Interesovanje za usluge DCT-a izraženo je među kompanijama koje imaju najveću reputaciju u svetskom sektoru (Telekom Srbija, Cetin, Orion Telekom i SOX), domaćim ICT sistem integratorima (ComTrade, AIGO), finansijskom sektoru (Srpska banka, Banka Poštanska štedionica) i medijski sektor (RTS).

Proširenje kapaciteta biće neophodno već tokom naredne godine, jer je postojeći kapacitet već u velikoj meri rezervisan. Projekat Centra predviđa tri faze izgradnje. Prva faza je realizovana realizacijom blokova 1 i 2, sa već značajno popunjenim i rezervisanim kapacitetom. Druga faza predviđa izgradnju blokova 3 i 4, čime bi se udvostručili kapaciteti, a sva izgradnja II faze je već završena. Plan za III fazu je izgradnja blokova 5 i 6, u skladu sa budućim potrebama i prema postojećoj projektnoj dokumentaciji.


Danas imate neke od najtraženijih usluga u svom portfelju. Možete li nam reći nešto više o tim uslugama?

Kada su u pitanju usluge koje nudimo, Telehousing (kolokacija) je namenjen klijentima koji imaju sopstvenu IKT opremu koju žele da instaliraju u prostorijama Centra. S druge strane, Cloud servisi poput Infrastrukture kao usluge (IaaS) su usmereni ka korisnicima koji žele da iznajme pojedinačne virtuelne servere sa adekvatnim kapacitetima za obradu, memoriju i skladištenje. Ove karakteristike variraju u zavisnosti od potreba klijenta, dok je DCT spreman da učini sve kako bi zadovoljio svačije potrebe uz optimalnu ponudu.

Omogućeno je povezivanje sa svim provajderima prisutnim u Centru preko „meet me room” i preko dva odvojena mrežna kabla, što obezbeđuje redundantnost sistema. Štaviše, nudimo i usluge inženjera za ruke i oči u Data centru. Od našeg NOC-a (Netvork Operations Centre), preko najsavremenijih sistema za praćenje informacija, rad servera, komunikacija i svih relevantnih statusa opreme i usluga prati se kontinuirano, 24/7.


S obzirom da predstavljate deo industrije koja je sinonim za napredak, koliko je zahtevno praviti planove za razvoj digitalne infrastrukture?

Pred nama su veliki izazovi, ali nemamo drugu opciju nego da nastavimo putem kojim smo krenuli. Digitalizacija se mora desiti, kao faza tehnološkog razvoja ili, tačnije rečeno, moramo je sprovesti. Samo ako idemo u korak sa razvijenim društvima Srbija će imati priliku da napreduje i razvija se onako kako to žele njeni građani, jer su prednosti koje donosi digitalizacija ključne za napredak.

Zbog svega navedenog, ali i zbog brzine kojom se ovaj napredak odvija, razvoj digitalne infrastrukture nije najveći izazov samo za IKT sektor, već i za državu i društvo u celini.


Šta je Gradu Kragujevcu i Srbiji u celini doneo Centar na čijem ste čelu?

Izgradnjom Državnog data centra u Kragujevcu, ovaj grad je, pored Beograda i Novog Sada, postao jedan od najznačajnijih IKT centara u Srbiji. Kao geografski centar Srbije, a posmatrano iu bezbednosnom kontekstu, Kragujevac je bio najlogičniji izbor za lokaciju za izgradnju Centra. Na nama je da opravdamo ukazano poverenje i damo svoj doprinos razvoju IKT sektora u Kragujevcu, Šumadijskom okrugu i Republici Srbiji.

Granice i razdaljina nisu prepreka za savremene tehnologije, tako da ne bih odvajao značaj Data centra za Kragujevac od značaja za celu zemlju i region.

Unapređenje elektronskog poslovanja, korišćenje najnovijih IKT kapaciteta za pružanje usluga korisnicima, smanjenje rizika kojima su podaci izloženi i doprinos digitalizaciji – sve su to velike koristi za Srbiju jer teži da ide u korak sa najrazvijenijim privredama i zemljama.

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs