Usluge

Data Cloud Technology Servisi

Kolokacija

Usluge kolokacije (telehousing) namenjene su korisnicima koji već imaju opremu, a za koju je potrebno da se obezbede uslovi da ona bude dostupna putem Interneta. Usluga Telehousing omogućava postavljanje vaših servera i aktivne mrežne opreme u prostorije Data centra.
Telehousing

Telehousing

Cloud usluge

Cloud usluge

Cloud usluge

Infrastruktura kao servis (IaaS) omogućava Vam da na brz način iznajmite pojedinačne virtuelne servere potrebnih procesorskih, memorijskih i storidž kapaciteta, koje odgovaraju vašim potrebama uz neprekidnu dostupnost resursa.

Inženjeri NOC-a (Network Operations Center)  24/7 pomno prate status vaše opreme.

Povezivanje

Data centar je carrier neutral.

Moguće je povezivanje sa svim prisutnim operatorima, provajderima u data centru. Povezivanje provajdera se radi putem meet me room-a, pri čemu se primenjuju preporuke za strukturno kabliranje sa dve pristupne tačne (Provajder 1 i Provajder 2) čime se obezbeđuje potpuna redundantnost sistema.
Povezivanje

Povezivanje

Hands & Eyes

Hands & Eyes

Hand and Eyes

Usluga inženjera u data centru obuhvata:
  • Pokretanje/pritiskanje prekidača na opremi korisnika;
  • Čitanje indikatora kojima se signalizira da je neophodna vanredna zamena opreme;
  • Provera kablova kako bi se osiguralo da su pravilno postavljeni i u funkciji;
  • Zamena rezervnih delova i mrežnih kablova na opremi korisnika;
  • Instalacija, zamena i označavanje kablova i povezivanje kablova prema instrukcijama korisnika;
  • Praćenje trećih lica do opreme korisnika na zahtev korisnika.

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs