Naš tim

Danilo Savić

Direktor

Danilo Savić je rođen 20. februara 1974.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirao na Mašinskom fakultetu.

Nakon diplomiranja se zaposlio u Unior Components (ex. Zastava Alati) gde je, nakon završenih specijalizovanih međunarodnih obuka iz oblasti informacionih tehnologija, obavljao poslove inženjera i rukovodioca službe za informacione tehnologije.

Od 2002. godine je započeo rad u Direktnoj banci (ex. Credy, KBM) na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija. Nakon više operativnih funkcija u banci, rukovodio je Sektorom informacionih i komunikacionih tehnologija više od 8 (osam) godina, a obavljao je i poslove v.d. Izvršnog direktora sektora podrške. Najznačajniji projekti u kojima je učestvovao i/ili rukovodio su: integracija banke u platni promet NBS, implementacija bankarskog informacionog sistema, spajanje informacionih sistema banaka koje su se integrisale u matičnu banku, konsolidacija primarnog i izrada rezervnog data centra, primena standarda bezbednosti informacionih sistema i sl. U dva navrata je obavljao funkciju člana odbora za informacione tehnologije i odbora za digitalno bankarstvo pri Udruženju banaka Srbije.
Od 2016. godine je zaposlen u JSP „Kragujevac“ na poslovima direktora sektora informacionih i komunikacionih tehnologija i sektora  objedinjene naplate i informacionih tehnologija, a nakon toga je obavljao funkciju člana Gradskog veća za IKT, eUpravu i Pametan grad. Najznačajniji projekat koje je realizovao je uspostavljanje Gradskog Data centra, a istaknute rezultate je postigao i u raznim projektima u oblasti otvaranja podataka za šta je i nagrađen godišnjom nagradom 2019.godine.

Nakon toga je obavljao poslove Projekt menadžera u ICLS (deo FUJITSU) i ITSM menadžera u sTech (deo UNIQA grupe) gde je vodio projekat migracije data centara iz lokalnih zemalja (Crna Gora, Srbija, BiH, Hrvatska i Bugarska) u Cloud sistem.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje dece.

Srđan Simović

Tehnički direktor

Srđan Simović je rođen 17. septembra 1982.godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, a potom i diplomirao na IT Akademiji u Kragujevcu.


Nakon diplomiranja se zaposlio u KBM banci u sektoru IT infrastrukture kao administrator. Kroz internu praksu banke i internacionalne kurseve se vremenom specijalizovao kao mrežni inženjer.

Od 2011. godine je kao samostalni eksterni konsultant bio deo projekta integracije i implementacije 3g/4g mreže jednog od vodećih mobilnih operatera u republici Srbiji, gde je svoje tehničke nadogradio veštinama vođenja projekta i organizacijom rada.
Od 2017. godine je zaposlen u multinacionalnoj kompaniji kao deo tima koji ima za cilj integraciju fabrike i kreiranje i obuku operativnog tima koji preuzima operativne poslove nakon integracije.

Od 2019. godine preuzima mesto regionalnog IT menadžera (Srbija, Bugarska, Rumunija) i Rukovodioca lokalnog  IT tima za teritoriju republike Srbije.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac je dvoje dece.

Data Cloud Technology d.o.o.

Save Kovačevića 35b, Kragujevac, Srbija
+381 34 617 1883
info@dct.rs